Сонгууль 2020
Сонгууль: Энэ жил улсын аварга малчнаар 60 биш 149 өрх шалгаруулна
Нийтдээ 401 сая төгрөг шагналд нь зориулж Засгийн газрын нөөц сангаас гаргахаар боллоо. Уг нь Засгийн газрын нөөц санг гамшиг осол, гэнэтийн зүйлд зарцуулах зориулалттай.
2 сарын өмнө
түр хүлээнэ үү ..