Fact check
FACT CHECK: Арванхоёрдугаар сард 100 тэрбумын тэтгэврийн зээл гараагүй
Тэтгэврийн зээлийн үлдэгдэл 2019 онд нийтдээ 162 тэрбумаар буурчээ
9 сарын өмнө
түр хүлээнэ үү ..