"Аав ээжийн ачийг хариулах мани"

Нийтлэл / Гончиг Ням-Очир
2017 оны 06 сарын 02

Удахгүй болох ДҮЙЧИН ӨДӨР-т зориулж "Аав ээжийн ачийг хариулах мани" гэдэг нэгэн шинээр олдсон манийг хүргэж байна. Энэхүү манийг Дорноговь аймгийн өндөр настан Лантуугийн хөгжөөсөн бөгөөд тун удахгүй "Догшидын мани" "Аврал гурван чухаг" гэсэн хоёр манийг хүргэнэ. 

“Монгол мани” хэмээх цувралын эхлэлийг доороос үзнэ үү.