Нийслэлийн иргэдийн хууль, эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх дэд хөтөлбөрийн төсөлтэй танилцаж саналаа идэвхтэй ирүүлнэ үү

Нийслэл / Admin
2017 оны 10 сарын 11

Нийслэлийн Засаг даргын шийдвэрээр 2017 оныг “Иргэдийн оролцоотой эрх зүйн шинэтгэлийн жил” болгон зарласан. Энэ ажлын хүрээнд олон арга хэмжээ авч хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд сар бүр иргэдэд хууль, эрх зүйн үнэ төлбөргүй зөвлөгөө өгөх өдөрлөгийг зохион байгуулах зарим төрлийн судалгаа хийсэн юм. Иргэд өөрт шаардлагатай эрх зүйн мэдлэг, мэдээллийг авах нөхцөл боломж хангалтгүйгээс гэмт хэрэг, зөрчилд холбогдох, нэр төр, эрүүл мэнд, эд хөрөнгөөрөө хохирч, зөрчигдсөн эрхээ сэргээлгэх явдал хангалтгүй байгааг судалгааны дүн харуулж байна.

Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт "Нийслэлийн иргэдийн хууль, эрх зүйн боловсролыг нэмэгдүүлэх" дэд хөтөлбөрийг боловсруулж хэрэгжүүлэхээр тусгасан. Энэ зорилтыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд дэд хөтөлбөрийн төслийг боловсрууллаа. Төсөлтэй танилцаж үнэтэй саналаа харамгүй илгээнэ үү.

Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар

Хууль, эрх зүйн хэлтэс

Утас:321110