2017 онд төрсөн бүх хүүхдэд хүүхдийн мөнгийг нөхөж олгоно

Эдийн засаг / Time Admin
2017 оны 12 сарын 28

Хүүхдийн мөнгөн тэтгэмжийг 2017 онд төрсөн бүх хүүхдэд төрсөн сараас нь эхлэн тооцож, төсвийн жил, батлагдсан төсөвт багтаан нөхөн олгохыг Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд С.Чинзоригт даалгалаа. 2017 онд мэндэлсэн хүүхдүүдэд олгох хүүхдийн мөнгөний нөхөн олголтлын үлдэгдэлд нийт 4.5 тэрбум төгрөг зарцуулах аж.