Улсын төсөв эхний хагас жилд 12.9 тэрбум төгрөгийн ашигтай гарчээ

Эдийн засаг / Time Admin
2018 оны 07 сарын 24

Улсын нэгдсэн төсвийн тэнцвэржүүлсэн орлого, тусламжийн нийт хэмжээ 2018 оны эхний хагас жилд 4.1 их наяд төгрөг, зарлага, эргэж төлөгдөх цэвэр зээлийн нийт хэмжээ 4.1 их наяд төгрөгт хүрлээ. Улсын нэгдсэн төсвийн тэнцвэржүүлсэн нийт тэнцэл 2017 оны эхний хагас жилд 676.5 тэрбум төгрөгийн алдагдалтай гарч байсан бол 2018 оны эхний хагас жилд 12.9 тэрбум төгрөгийн ашигтай гарлаа.

No automatic alt text available.