Өнөөдрөөс бодлогын хүүг 10 хувь болгон мөрдөж эхэллээ

Эдийн засаг / Time Admin
2018 оны 03 сарын 26

Image result for мөнгөний бодлогын хүү

Монголбанкны Мөнгөний бодлогын зөвлөл 2018 оны 3 дугаар сарын 23-ны өдөр хуралдаж, Бодлогын хүүг 1 нэгж хувиар бууруулж, 10 хувь болгох, Банкны төгрөгийн заавал байлгах нөөцийн хувь хэмжээг 10.5 хувиар, гадаад валютын заавал байлгах нөөцийн хувь хэмжээг 12 хувиар тогтоох шийдвэр тус тус гаргалаа.

Хэрэглээний үнийн индексээр илэрхийлсэн жилийн инфляци 2018 оны 2 дугаар сарын байдлаар улсын хэмжээнд 6.9 хувь, Улаанбаатар хотын хэмжээнд 8.1 хувьтай байна.  Гадаад эрэлт хүлээлтээс сайжирч, экспортын бүтээгдэхүүний үнэ өндөр түвшинд хадгалагдаж төлбөрийн тэнцэл болон эдийн засгийн төлөвт эерэг нөлөө үзүүлж байна. Эдийн засгийн идэвхжилийг даган эрэлтийн шалтгаантай инфляци алгуур нэмэгдэж байгаа хэдий ч жилийн инфляци цаашид зорилтот түвшний орчим тогтворжихоор байна.

Бодлогын энэхүү шийдвэр нь банкны салбарын богино хугацаатай эх үүсвэрийн хүүг бууруулж, улмаар зээлийн хүүгээр дамжин бизнесийн идэвхжилийг дэмжих болно.

Зөвлөлийн хурлын хураангуй тэмдэглэлийг хоёр долоо хоногийн дараа Монголбанкны цахим хуудаст байршуулна.