Хотын төвөөр хамгийн бага бохирдолтой байна

Нийслэл / Time Admin
2019 оны 03 сарын 06

Улаанбаатар хотын агаарын чанарын өнөөдрийн мэдээг 14.00 цагийн байдлаар хүргэе.

Агаарын чанарын индекс өнөөдөр 14.00 цагийн байдлаар Баянхошуу орчимд 357, Нисэх орчимд 257 зааж байна.

АЧИ 50 байх нь агаарын чанар хэвийн буюу хүний эрүүл мэндэд хортой нөлөөгүй гэж тооцдог. Тэгвэл нэмэх хэмтэй дулаан болсон энэ өдрүүдэд ч хотынихэнх цэгүүдэд агаарын бохирдол хэвийн хэмжээнээс өндөр байсаар байна.