Монголчуудын дундаж нэрлэсэн цалин 300 хувь өссөн ч, бодит цалин 58 хувиар л нэмэгджээ

3.0 мянга
2
3 өдрийн өмнө
Монголчуудын дундаж нэрлэсэн цалин 300 хувь өссөн ч, бодит цалин 58 хувиар л нэмэгджээ

2019 оны хоёрдугаар улирлын байдлаар 41.9 мянган ААН байгууллагын 675.9 мянган ажиллагч байгаа бөгөөд дундаж нэрлэсэн цалин 1 сая 161 мянган төгрөг байгааг Үндэсний статистикийн хорооноос мэдэгдлээ.

Гэхдээ дундаж нэрлэсэн цлаин  2019 оны II улиралд 2010 онтой харьцуулахад Гурав дахин нэмэгдсэн хэдий ч худалдан авах чадварыг илэрхийлэх бодит цалин 58.8 хувиар нэмэгджээ.

Санал болгох