Монголчуудын дундаж нэрлэсэн цалин 300 хувь өссөн ч, бодит цалин 58 хувиар л нэмэгджээ

3
2 сарын өмнө
Монголчуудын дундаж нэрлэсэн цалин 300 хувь өссөн ч, бодит цалин 58 хувиар л нэмэгджээ

2019 оны хоёрдугаар улирлын байдлаар 41.9 мянган ААН байгууллагын 675.9 мянган ажиллагч байгаа бөгөөд дундаж нэрлэсэн цалин 1 сая 161 мянган төгрөг байгааг Үндэсний статистикийн хорооноос мэдэгдлээ.

Гэхдээ дундаж нэрлэсэн цлаин  2019 оны II улиралд 2010 онтой харьцуулахад Гурав дахин нэмэгдсэн хэдий ч худалдан авах чадварыг илэрхийлэх бодит цалин 58.8 хувиар нэмэгджээ.

Санал болгох

Хөгжлийн банк Шинэ Яармаг төслөөс болж 30.5 тэрбум төгрөгийн алдагдал хүлээх үү

“Шинэ яармаг” төсөлд шаардагдах 50.0 сая ам.доллартой тэнцэх хэмжээний хөрөнгийг Хөгжлийн банкнаас үе шаттайгаар санхүүжүүлэхээр шийдвэрлэжээ.

7 өдрийн өмнө