Мансууруулах, сэтгэцэд нөлөөт бодисын агууламжтай ургамал түүж бэлтгэж байсан этгээдүүдийг баривчилжээ

2.7 мянга
3 өдрийн өмнө
Мансууруулах, сэтгэцэд нөлөөт бодисын агууламжтай ургамал түүж бэлтгэж байсан этгээдүүдийг баривчилжээ

2019 оны 09 дүгээр сарын 06-ны өдөр .... аймгийн нутаг дэвсгэрт хийгдсэн мөрдөн шалгах нууц ажиллагааны явцад мансууруулах, сэтгэцэд нөлөөт бодисын агууламжтай ургамлыг түүж бэлтгэн, гар аргаар боловсруулж байсан 2 этгээдийг баривчлан, эрүүгийн хэрэг үүсгэж, яллагдагчаар татаад байна.

Санал болгох