Улсын хэмжээнд дундаж цалин 1 сая 157 мянга байна

9.1 зуу
5 өдрийн өмнө
Улсын хэмжээнд дундаж цалин 1 сая 157 мянга байна

 

Үндэсний статистикийн хорооноос сар бүр нийгэм эдийн засгийн статистик мэдээллийг хүргэдэг билээ.

Уг статистикаас харахад Монгол Улсад хөдөлмөрийн насны 2 сая 1 зуун мянган хүн (2 135 780)  байгаагаас 150 мянган хүн

(153 592) эрхэлсэн ажилгүй байна. Ажилгүй иргэдийн 58 хувь нь эрэгтэйчүүд бол үлдсэн хэсэг нь эмэйгтэйчүүд. 40 гаруй аж ахуй нэгжийн 643 мянган ажилчдын цалингаар авч үзэхэд улсын хэмжээнд дундаж цалин 1 157 879 төгрөг байна гэж үзжээ.

 

 

Санал болгох

Эко аялал жуулчлалыг хөгжүүлэхэд Азийн Хөгжлийн банкнаас 38 сая долларын санхүүжилт олгоно

Хөвсгөл нуурын болон Хэнтийн аймгийн Онон-Балжийн байгалийн цогцолбор газруудад эко аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх, эдийн засгийн хүртээмжтэй хөгжлийг болон байгаль хамгааллын загварыг бий болгох зорилготой 38 сая ам.долларын хөнгөлөлттэй зээлийн хэлэлцээрт Монгол Улсын Засгийн газар болон Азийн хөгжлийн банк гарын үсэг зурлаа. 

8 цагийн өмнө
Хугацаанаасаа өмнө суллагдсан 816 хүнд хяналт тавьж байна

Улсын Ерөнхий Прокурорын Газрын Ял эдлүүлэх ажиллагаанд хяналт тавих хэлтсээс "Хорих ялаас хугацаанаас өмнө суллаж, хяналт тогтоосон хүмүүсийн оргон зайлсан шалтгаан, тэдэнд тавих хяналт хуульд заасны дагуу явагдаж байгаа эсэх"-ийг 2018, 2019 оны 1 дүгээр улирлын байдлаар улсын хэмжээнд шалгажээ.

9 цагийн өмнө