Төв банкны суурь бүртгэлийн систем болон ERP системийг шинэчилнэ

7.9 мянга
3 сарын өмнө
Төв банкны суурь бүртгэлийн систем болон ERP системийг шинэчилнэ

 

Монголбанк Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр хэрэгжүүлж буй Төлбөрийн системийн шинэчлэл төслийн хүрээнд Төв банкны суурь бүртгэлийн болон ERP систем нийлүүлж, суурилуулах гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах олон улсын нээлттэй тендерийг зарлаж,  “Intellect Design Arena” компанийг сонгон шалгаруулжээ. 

Гэрээнд Монголбанкны Ерөнхийлөгч Н.Баяртсайхан, “Intellect Design Arena” компанийн Ази Номхон Далайн Бүсийн орнууд хариуцсан захирал Индранил Чаудхарс нар гарын үсэг зурж батлав.

Энэхүү төсөл нь олон улсын төв банкуудад хэрэгжиж буй “Intellect Quantum Central Banking” шийдлийг нэвтрүүлэх юм.

Ингэснээр суурь бүртгэлийн ерөнхий дэвтэр, банкны үйлчилгээ, төрийн үйлчилгээ, мөнгөний бодлого,  зээл болон барьцаа хөрөнгийн удирдлага, валютын ханшийн удирдлага, гадаад худалдаа, Интернет банкны үйлчилгээ, нөөцийн удирдлага, төсвийн удирдлага гэх мэт хоорондоо нягт уялдаа бүхий байгууллагын удирдлагын модулиудыг агуулжээ. Тиймээс дэлхийн хамгийн цогц бөгөөд хүчирхэг төв банкны шийдэл болдог. Энэхүү цогц шийдлийг Монгол Улсын Ай ти зон компанийн боловсруулсан хүний нөөцийн удирдлагын системтэй хослуулан нэвтрүүлнэ.

“Intellect's Quantum Central Banking” шийдлийг Швед, Армен, Индонез, Этиоп, Энэтхэг зэрэг олон улсын төв банкнууд ашигладаг байна.

Санал болгох