Хотын замуудын тэмдэг, хайс, тоноглолын засвар ачлалтад нэг тэрбумыг зарцуулна

1.3 мянга
4 сарын өмнө
Хотын замуудын тэмдэг, хайс, тоноглолын засвар ачлалтад нэг тэрбумыг зарцуулна

Нийслэлийн замын сангийн хөрөнгөөр 2019 онд санхүүжүүлэх Гүүр, хоолой, туннелийн засварын 1.0 тэрбум төгрөг, Хотын гол болон туслах гудамж замуудын тэмдэг, хайс, тоноглолын засвар, арчлалтын 1.0 тэрбум төгрөг, Хотын гол болон туслах гудамж замуудын засвар, арчлалтын 800.0 /найман зуун/ сая төгрөг, Нийтийн тээврийн хэрэгслийн зориулалтын зогсоолын 500.0 /таван зуун/ сая төгрөг тус тус зарцуулахаар болжээ.

 

/сая төг/

Төсөл, арга хэмжээний нэр, байршил, хүчин чадал

Хэмжих нэгж

Тоо хэмжээ

Төсөвт өртөг

А. Авто замын тэмдэг

1

Тэмдэг, заалт

ш

3000

600.0

Б. Туузан хаалт, хайс

1

Хайс /Өндөр/

у/м

250

35.00

2

Хайс /Жижиг/

у/м

280

19.04

3

Туузан хаалт

у/м

400

32.00

4

Явганы хайс

у/м

430

58.05

В.Тэмдэг тоноглол, хайсны арчлалт

1

Тэмдэг, тоноглол, хайсны арчлалт

205.61

Г. Хурд сааруулагч

1

Хурд сааруулагч

м2

500

35.0

2

Тэмдэглэл

м2

500

15.3

ДҮН

1,000.0

 

 

 

 

Санал болгох