Увс, Дундговь, Өвөрхангай аймаг ЭЕШ-ын математикийн оноогоор тэргүүлжээ

2.6 мянга
1
4 сарын өмнө
Увс, Дундговь, Өвөрхангай аймаг ЭЕШ-ын математикийн оноогоор тэргүүлжээ

Улсын хэмжээнд 11989 шалгуулагч математикийн хичээлээр ЭЕШ өгчээ. Шалгуулагч нар нийт 100 оноо авах ёстойгоос нийт шалгуулагчдын 92 хувь нь 50-оос доош онооны гүйцэтгэл үзүүлсэн байна.

Математикийн хичээлийн ЭЕШ-ийн улсын дундаж оноо 26.7 хувьтай байгаа бол Увс аймаг 29.9 оноо, Дундговь аймаг 29.1 оноо, Өвөрхангай аймаг 29.0 оноотойгоор тэргүүлжээ

 

 

Нийт шалгуулагч

50-аас доош оноо авсан

Эзлэх хувь

Улаанбаатар хот

5709

5155

90

Архангай

376

361

96

Баян-Өлгий

393

355

90

Баянхонгор

196

185

94

Булган

177

172

97

Говь-Алтай

316

305

96

Говьсүмбэр

43

42

97

Дархан-Уул

300

278

92

Дорнод

221

208

94

Дундговь

101

90

89

Завхан

377

360

95

Орхон

543

514

94

Сэлэнгэ

312

293

93

Сүхбаатар

207

196

94

Төв

220

215

97

Увс

564

511

90

Ховд

440

417

94

Хэнтий

286

266

93

Хөвсгөл

450

419

93

Өвөрхангай

547

497

90

Өмнөговь

99

93

93

Багануур

112

102

91

НИЙТ

11989

11034

92

 

 

Санал болгох