Зээлийн жигнэсэн дундаж хүү буурсаар байна

9.6 мянга
1
3 сарын өмнө
Зээлийн жигнэсэн дундаж хүү буурсаар байна

Банкуудын тухайн сард шинээр олгосон нийт зээлийн жигнэсэн дундаж хүү 2017 оны есдүгээр сараас эхлэн тогтмол буурчээ.

Тодруулбал 2017 оны 9-р сард банкуудын нийт шинээр олгосон зээлийн дундаж хүү 20 хувь байсан бол 2019 оны 5-р сард нийт шинээр олгосон зээлийн дундаж хүү ойролцоогоор 17,3 хувь болж буурчээ.

Эх сурвалж: Монголбанк


Түүнчлэн, Эдийн засгийн бодлого, өрсөлдөх чадварын судалгааны төвөөс улирал тутам банкуудын өрсөлдөөний тоймыг гаргадаг билээ. 2019 оны нэгдүгээр улирлын байдлаар жижиг банкуудын актив 44.1 хувиар өсчээ.

 

Санал болгох