ЖДҮХС-гаас 13 тэрбум төгрөгийн хөнгөлөлттэй зээл олгоно

12.0 мянга
2
2 сарын өмнө
ЖДҮХС-гаас 13 тэрбум төгрөгийн хөнгөлөлттэй зээл олгоно

Жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангаас олгох зээлийн төслийн сонгон шалгаруулалтын банкаар дамжуулан санхүүжүүлэх шалгуурыг 16 аж ахуй нэгж хангажээ. Дээрх аж ахуй нэгжүүдийн төслийг Засгийн газраас баталсан жижиг, дунд үйлдвэрлэлийн тэргүүлэх ач холбогдолтой хэмээн үзэж 13 тэрбум төгрөгийн хөнгөлөлттэй зээл олгохоор болж байна. ЖДҮХС-гаас урт хугацаатай , хөнгөлөлттэй зээл олгох, төсөл сонгон шалгаруулах журмын хүрээнд 300 сая төгрөгөөс дээш нэг тэрбум хүртэлх төгрөгийн зээл хүссэн нийт 65 иргэн, ААН-ийн зээлийн хүсэлтийн судалсан байна. Үүнээс 47 иргэн тэнцсэн байна. 

Санал болгох