Усан бар жилийн хаврын эхэн сарын шинийн нэгэнд мөрөө гаргах ёс

2022 оны 2 сарын 22022-02-02
Усан бар жилийн хаврын эхэн сарын шинийн нэгэнд мөрөө гаргах ёс

 

Гал хөлөлд суусан 1, 9, 17, 25, 33, 41, 49, 57, 65, 73, 81, 89, 97 настай эр хүн, 5, 13, 21, 29, 37, 45, 53, 61, 69, 77, 85, 93, 101 настай эм хүн зүүн урд зүгт гараад урдаас ирнэ.

Засал: Галаас гэмтэхгүй хэмээн сэтгэж гал гаргаж (чүдэнз зурах), тарнийг усанд уншиж зүүн хойш, баруун зүгт цацна.

Тарни: Ум базар дагий ний базар еэ мамаа бизаяа суухаа.

Шороо хөлөлд суусан 2, 10, 18, 26, 34, 42, 50, 58, 66, 74, 82, 90, 98 настай эр хүн, 4, 12, 20, 28, 36, 44, 52, 60, 68, 76, 84, 92, 100 настай эм хүн баруун зүгт гараад баруун урдаас ирнэ. Засал: Шороо, чулуунаас үл гэмтэнэ хэмээн сэтгэж шороо чулуу хөдөлгөж, тарнийг модонд уншиж , зүүн, зүүн урд зүг рүү цацна. Тарни: Ум бадма дагиний хум ма маа бизаяа суухаа.

Төмөр хөлөлд суусан 3, 11, 19, 27, 35, 43, 51, 59, 67, 75, 83, 91, 99 настай эрэгтэй, эмэгтэйчүүд баруун урд зүгт гарч, баруунаас ирнэ. Засал: Төмрөөс үл гэмтэнэ хэмээн сэтгэж, төмөрт хүрээд, тарнийг галд уншиж , хойд, урд зүг рүү цацна. Тарни: Ум радна дагий ний хум мамаа бизаяа суухаа.

Огторгуй хөлөлд суусан 4, 12, 20, 28, 36, 44, 52, 60, 68, 76, 84, 92, 100 настай эр хүн, 2, 10, 18, 26, 34, 42, 50, 58, 66, 74, 82, 90, 98 настай эм хүн зүүн хойш гараад баруун хойноосоо ирнэ. Засал: Салхи шуурга, шороо, чулуунаас үл гэмтэнэ хэмээн сэтгэж агаарт цаас хийсгэн, шороо, чулуу хөдөлгөж, тарнийг модонд уншиж, зүүн урд, зүүн зүг рүү цацна. Тарни: Ум базар паг мо хум мамаа бизаяа суухаа.

Ус хөлөлд суусан 5, 13, 21, 29, 37, 45, 53, 61, 69, 77, 85, 93, 101 настай эр хүн, 1, 9, 17, 25, 33, 41, 49, 57, 65, 73, 81, 89, 97 настай эм хүн урагш гараад хойноос ирнэ (Энэ жил огторгуйн хар нохойн ам зүүн зүг рүү харж буй тул эмийн зүгт гарна. Учир нь жилийн амин махбод руу хар нохойн ам харвал тэр зүгт буй цог хийморийн зүгийн цээрийг гаргадаг аж). Засал: Усанд осолдохгүй хэмээн сэтгэж цас, гол дээгүүр гараад, тарнийг шороонд уншиж , баруун, зүүн хойд зүг рүү цацна. Тарни: Ум гарма дагий ний хум мамаа бизаяа суухаа.

Уул хөлөлд суусан 6, 14, 22, 30, 38, 46, 54, 62, 70, 78, 86, 94, 102 настай эр хүн, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88, 96 настай эм хүн баруун хойш гараад зүүн хойноос ирнэ. Засал: Салхи шуурга, шороо, чулуунаас гэмтэхгүй хэмээн сэтгэж шороо, чулуу хөдөлгөн, салхинд цаас хийсгэж, тарнийг модонд уншиж , урд, хойд зүг рүү цацна. Тарни: Ум будда дагий ний хум мамаа бизаяа суухаа.

Мод хөлөлд суусан 7, 15, 23, 31, 39, 47, 55, 63, 71, 79, 87, 95 настай эрэгтэй, эмэгтэйчүүд хойш гараад зүүн зүгээс ирнэ. Засал: Модноос гэмтэхгүй хэмээн сэтгэж, модонд хүрч, тарнийг төмөрт уншиж , баруун урд зүгт, баруун хойд зүг рүү цацна. Тарни: Ум базар дагий ний хум мамаа бизаяа суухаа.

Хий хөлөлд суусан 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88, 96 настай эр хүн, 6, 14, 22, 30, 38, 46, 54, 62, 70, 78, 86, 94 настай эм хүн урд зүгт гараад зүүн урдаас ирнэ. Засал: Салхи шуурга, шороо, чулуунаас гэмтэхгүй хэмээн сэтгэж, салхинд цаас хийсгэн, тарнийг модонд уншиж , баруун хойд, баруун урд зүгт цацна. Тарни: Ум базар падма мамаа бизаяа суухаа.

Жич: Мөрөө гаргахдаа нар зөв тойрч явна. Хот суурины байшинд суугчид тодорхой нэг цэгт очоод зүгээ тогтоож өөрийн суудалд хамаарах зүгт явна.

Бар жилийн суудал, хөлөл (төрсөн оноор)

Хөлөл

хүйс

Төрсөн он

Гал

Эр

2022  2014  2006  1998  1990  1982  1974  1966  1958  1950  1942  1934  1926  1918

Эм

2018  2010  2002  1994  1986  1978  1970  1962  1954  1946  1938  1930  1922 1914

Шороо

Эр

2021  2013  2005  1997  1989  1981  1973  1965  1957  1949  1941  1933  1925  1917

Эм

2019  2011  2003  1995  1987  1979  1971  1963  1955  1947  1939  1931  1923 1915

Төмөр

Эр

2020  2012  2004  1996  1988  1980  1972  1964  1956  1948  1940  1932  1924 1916

Эм

Огторгуй

Эр

2019  2011  2003  1995  1987  1979  1971  1963  1955  1947  1939  1931  1923 1915

Эм

2021  2013  2005  1997  1989  1981  1973  1965  1957  1949  1941  1933  1925 1917

Ус

Эр

2018  2010  2002  1994  1986  1978  1970  1962  1954  1946  1938  1930  1922 1914

Эм

2022  2014  2006  1998  1990  1982  1974  1966  1958  1950  1942  1934  1926 1918

Уул

Эр

2017  2009  2001  1993  1985  1977  1969  1961  1953  1945  1937  1929  1921 1913

Эм

2015  2007  1999  1991  1983  1975  1967  1959  1951  1943  1935  1927  1919 1911

Мод

Эр

2016  2008  2000  1992  1984  1976  1968  1960  1952  1944  1936  1928  1920 1912

Эм

Хий

Эр

2015  2007  1999  1991  1983  1975  1967  1959  1951  1943  1935  1927  1919 1911

Эм

2017  2009  2001  1993  1985  1977  1969  1961  1953  1945  1937  1929  1921 1913

Тайлбар: Төмөр, Мод суудлын хувьд эр, эм хүмүүний төрсөн он ижил болно.

Нэгэн зүйл. Төрсөн билгийн жил хийгээд насаа зөв тогтоох арга

                  Аргын оныг билгийн жилд, билгийн жилийг аргын онд шилжүүлэхэд доорхи хүснэгтийг ашиглана. Хүснэгтэд буй тоонууд нь жарны доторхи жилийн дугаар болно.                 

Тэр дугаар нь тухайн жил болон түүний махбода хоёрын уулзвар дээр буй.

 

Махбода

жил

Гал

Шороо

Төмөр

Ус

Мод

Туулай

1

13

25

37

49

Луу

50

2

14

26

38

Могой

51

3

15

27

39

Морь

40

52

4

16

28

Хонь

41

53

5

17

29

Бич

30

42

54

6

18

Тахиа

31

43

55

7

19

Нохой

20

32

44

56

8

Гахай

21

33

45

57

9

Хулгана

10

22

34

46

58

Үхэр

11

23

35

47

59

Бар

60

12

24

36

48

 

Жарны тооллын билгийн жилийг аргын онд шилжүүлэх арга:

                  Одоо билгийн жилийг хүснэгт ашиглан аргын онд шилжүүлэх хялбар аргыг зохиоё.

                  Жарны дугаарыг a, жилийн дугаарыг b, билгийн жилд харгалзах оныг  о үсгээр тэмдэглэе.

                  Билгийн жилийг аргын онд шилжүүлэх томъёо нь:

                  o=1026+(a-1)*60+b болно.

                  Жишээлбэл: XYI жарны гал морин жилийг аргын онд шилжүүлье. Жарны дугаар нь a=16, Хүснэгтээс харвал гал морин жил нь b=40

                  o=1026+(a-1)*60+b=1026+(16-1)*60+40=1026+900+40=1966

буюу 1966 он болж байна.

Аргын оныг жарны жилд шилжүүлэх арга

                  Одоо аргын оныг билгийн жилд шилжүүлэх аргыг зохиоё.

                  Тухайн аргын оноос 1026-г хасч, гарсан ялгаврыг 60-д хуваасны бүхэл үлдэгдэл нь олох билгийн жилийн дугаар бөгөөд ногдвор дээр 1-ийг нэмбэл олох билгийн жилийг харъяалах жарны дугаар гарна. Хүснэгтэд буй дугаараар билгийн жил хийгээд түүний махбодыг олно.

                  1962 оныг билгийн жилд шилжүүлье.

                  1962-1026=936. 936:60=15(36). 36 нь билгийн жилийн дугаар. Хүснэгтээс харвал 36 дугаартай жил нь усан бар байна. 15+1=16. усан бар жилийг харъяалах жарны дугаар 16 буюу 1962 он нь XYI жарны усан бар жил болж байна. Дээрхи хоёр аргаар төрсөн жилээ олж болно.

Нэгэн зүйл. 124 ЖИЛИЙН ЦАГААН САР ХЭДҮЙД ЭХЭЛСНИЙГ МЭДЭХ ХҮСНЭГТ

Шинийн нэгэнд аргалзах аргын он, сар, өдөр

Билгийн жилийн нэр

1896.02.14

* Гал бич

1897.02.02

Гал тахиа

1898.02.21

Шорон нохой

1899.02.11

Шороон гахай

1900.02.01

Төмөр хулгана

1901.02.20

Төмөр үхэр

1902.02.09

Усан бар

1903.01.29

Усан туулай

1904.02.17

Модон луу

1905.02.05

Модон могой

1906.02.24

Гал морь

1907.02.13

Гал хонь

1908.02.03

Шороон бич

1909.02.21

Шороон тахиа

1910.02.10

Төмөр нохой

1911.01.31

Төмөр гахай

1912.02.19

Усан хулгана

1913.02.07

Усан үхэр

1914.02.25

Модон барс

1915.02.15

Модон туулай

1916.02.04

Гал луу

1917.02.22

Гал могой

1918.02.12

Шороон морь

1919.02.01

Шороон хонь

1920.02.20

Төмөр бич

1921.02.08

Төмөр тахиа

1922.01.28

Усан нохой

1923.02.16

Усан гахай

1924.02.05

Модон хулгана

1925.02.24

Модон үхэр

1926.02.13

Гал бар

1927.02.03

** Гал туулай

1928.02.22

Шороон луу

1929.02.10

Шороон могой

1930.01.30

Төмөр морь

1931.02.18

Төмөр хонь

1932.02.07

Усан бич

1933.02.25

Усан тахиа

1934.02.14

Модон нохой

1935.02.04

Модон гахай

1936.02.23

Гал хулгана

1937.02.12

Гал үхэр

1938.02.01

Шороон барс

1939.02.20

Шороон туулай

1940.02.09

Төмөр луу

1941.01.28

Төмөр могой

1942.02.16

Усан морь

1943.02.05

Усан хонь

1944.02.25

Модон бич

1945.02.13

Модон тахиа

1946.02.03

Гал нохой

1947.02.21

Гал гахай

1948.02.10

Шороон хулгана

1949.01.29

Шороон үхэр

1950.02.17

Төмөр бар

1951.02.07

Төмөр туулай

1952.02.26

Усан луу

1953.02.15

Усан могой

1954.02.04

Модон морь

1955.02.23

Модон хонь

1956.02.12

Гал бич

1957.01.31

Гал тахиа

1958.02.19

Шороон нохой

1959.02.08

Шороон гахай

1960.02.27

Төмөр хулгана

1961.02.16

Төмөр үхэр

1962.02.05

Усан бар

1963.02.25

Усан туулай

1964.02.14

Модон луу

1965.02.02

Модон могой

1966.02.21

Гал морь

1967.02.10

Гал хонь

1968.01.30

Шороон бич

1969.02.17

Шороон тахиа

1970.02.07

Төмөр нохой

1971.02.26

Төмөр гахай

1972.02.15

Усан хулгана

1973.02.04

Усан үхэр

1974.02.23

Модон бар

1975.02.12

Модон туулай

1976.02.01

Гал луу

1977.02.19

Гал могой

1978.02.08

Шороон морь

1979.02.27

Шорон хонь

1980.02.17

Төмөр бич

1981.02.05

Төмөр тахиа

1982.02.24

Усан нохой

1983.02.13

Усан гахай

1984.02.02

Модон хулгана

1985.02.20

Модон үхэр

1986.02.09

Гал бар

1987.01.30

***  Гал туулай

1988.02.18

Шороон луу

1989.02.07

Шороон могой

1990.02.26

Төмөр морь

1991.02.15

Төмөр хонь

1992.02.04

Усан бич

1993.02.22

Усан тахиа

1994.02.11

Модон нохой

1995.01.31

Модон гахай

1996.02.19

Гал хулгана

1997.02.08

Гал үхэр

1998.02.27

Шороон бар

1999.02.17

Шороон туулай

2000.02.06

Төмөр луу

2001.02.24

Төмөр могой

2002.02.13

Усан морь

2003.02.2

Усан хонь

2004.02.21

Модон бич

2005.02.9

Модон тахиа

2006.1.30

Гал нохой

2007.2.18

Гал гахай

2008.2.08

Шороон  хулгана

2009.2.25

Шороон үхэр

2010.2.14

Төмөр бар

2011.2.03

Төмөр туулай

2012.2.22

Усан луу

2013.2.11

Усан могой

2014.1.31

Модон морь

2015.2.19

Модон хонь

2016.2.09

Гал бич

2017.2.27

Гал тахиа

2018.2.16

Шороон нохой

2019.2.5

Шороон гахай

2020.2.24

Төмөр хулгана

2021.2.12

Төмөр үхэр

2022.2.2

Усан бар


Санал болгох

МИАТ ТӨХК тийзийн үнээ 10-26 хувиар хямдрууллаа

Иргэний агаарын үндэсний тээвэрлэгч МИАТ ТӨХК гадаад дахь нислэгүүдийн тийзийн үнийг 10-26 хувиар бууруулж, өнөөдрөөс борлуулалтаа эхлүүлж байгаа талаар мэдээллээ

21 цагийн өмнө
М.Бадарч: Би гүжирдүүлсэн

Улсын арслан М.Бадарчийг допинг хэрэглэсэн нь батлагдсан талаарх мэдээлэл өнөөдөр ч анхаарлын төвд байна. Тэгвэл Улсын арслан М.Бадарчаас гарч буй мэдээллийн талаар дараах тодруулгыг авлаа

1 өдрийн өмнө
ТӨСӨВГҮЙ гэх үгийн золио нь 13 настай охины амь

Зам тээврийн ослын улмаас 12 настай охин нас барж, 13 настай эмэгтэй Х нь  биеийн байдал хүнд Гэмтэл согог судлалын үндэсний төвд эмчлүүлж байна. Дээрх хэрэг

1 өдрийн өмнө
ЭМЯ: Хөх хотод сурсан 30 сувилагч гэрчилгээгээ гардлаа

Эрүүл мэндийн яам, Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвөөс БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ы Олон улсын монгол эмнэлэгтэй хамтран хэрэгжүүлсэн сувилагчдын мэргэжил дээшлүүлэх олон улсын сургалт өндөрлөлөө.

1 өдрийн өмнө