Төрх - Үйлдэл
Дээд шүүхийн шүүгчдийг танхим сэлгэн ажиллуулах эрхийг Ерөнхий шүүгчид олгоно
Хэрэг маргааны төрлөөр шүүгчдийг дагнан мэргэшүүлэх хуулийн концепцийг Ц.Нямдорж сайд эвдэхээр төлөвлөжээ. Тэрээр Шүүхийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг боловсруулсан байна.
7 өдрийн өмнө
түр хүлээнэ үү ..