Гэмт хэргийн талаарх гомдол, мэдээлэл 12.4%-иар өсжээ

2024 оны 7 сарын 32024-07-03
Гэмт хэргийн талаарх гомдол, мэдээлэл 12.4%-иар өсжээ

Прокурорын байгууллага энэ оны эхний хагас жилд иргэн, хуулийн этгээдээс гаргасан,  гэмт хэргийн талаарх 64.570 гомдол, мэдээлэлд хяналт тавьж, хуулийн дагуу шалгуулсан байна. Үүнийг өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 12.4 хувиар өсжээ. Нийт гомдол, мэдээллийн 78.2 хувь нь нийслэлд, 21.8 хувь нь орон нутагт бүртгэгджээ. Үүний 98.3 хувийг цагдаа, 0.05 хувийг тагнуул, 1.6 хувийг нь Авлигатай тэмцэх газар шалгасан байна.

Санал болгох