Сурталчилгаа байршуулах

Мэдээ, нийтлэл байршуулах үнэ

Мэдээ, нийтлэл

Нэршил

Нөхцөл

Байршил

Үнэ - /өдрөөр/

Онцлохмэдээ

Боломжгүй

-

-

Том онцлох 1, 2

Тавигдсан өдрөөс хойш дээд тал нь 48 цаг байрших боломжтой.

 

Гол онцлохтой залгаж доор нь байрлана.

 Сайтад зочилсон хүн бүр шууд харна.

₮ 300, 000

₮ 300, 000

Жижиг онцлох 3, 4

Тавигдсан өдрөөс хойш дээд тал нь 72 цаг байрших боломжтой

Том онцлох хэсгийн чанх доор нь байрлана.

₮ 200, 000

Шинэ мэдээ

Тухайн өдрийн шинэ мэдээний хэсэгт нэг л удаа орох боломжтой.

Хамгийн их уншигчтай TIME: To Talk булантай залгаа доор нь байрлана.

₮ 150, 000

Шинэ мэдээний онцлох

Тавигдсанаас хойших 24 цагийн хугацаанд байрлана.

Дөрвөн шинэ мэдээ тутамд том баннерын хэмжээтэй байршина.

₮ 230, 000

Сурталчилгааны баннер

Баннер 1

Хязгааргүй

Нүүр ачааллахад гарч ирнэ,

Жижиг онцлох, TIME: To Talk булангийн дунд байрлана.

Хэмжээ:

₮ 180, 000

Баннер 2

Хязгаарүй

Шинэ мэдээний хэсэгт, дөрвөн мэдээ тутамд нэг байрших боломжтой. 

Хэмжээ:

₮ 210, 000