Бидний тухай

"Паблик медиа" ХХК нь TIME.MN мэдээ мэдээллийн сайтыг 2011 оны 11 сарын 01-нээс эрхлэн гаргаж эхэлсэн бөгөөд уншигчдад хэрэгцээт мэдээллийг тэнцвэртэй эх сурвалжаас түргэн шуурхай хүргэх, хариуцлагатай мэргэжлийн сэтгүүл зүйг хөгжүүлэхийг зорин ажиллаж байна.

TIME.MN мэдээ мэдээллийн сайт нь 2013 оноос Медиа групп ХХК-ийн удирдлага дор өөрчлөн зохион байгуулагдаж, НТВ телевиз, Time.mn сайт, Гоодаль сэтгүүл, Нийслэл гайд сэтгүүлийг нэгтгэсэн хэвлэл мэдээллийн нэгэн цул баг болж ажиллаж эхлэв.

Бид өнөөгийн сошиал сүлжээнд /Facebook Twitter/-д Live дамжуулалт хийх, Live санал асуулга явуулах мэтээр өөрийн байр суурийг хэдийнэ эзэлж, дагагчийн тоогоор даруй 100 мянгад хүрсэн.

Мөн уншигчдад хэрэгцээт мэдээллийг хураангуй хүргэх үүднээс улс орон, дэлхий дахинд болж өрнөсөн онцлох 10 мэдээллийн хураангуйг шилдэг мэдээллийн сайтуудын эх сурвалжтайгаар тоймлож, “Өнөөдрийн 10” буланг хөтлөн ажиллуулж байна.