"Эхийн алдар" одонгийн мөнгийг 8-наас олгоно

2024 оны 7 сарын 22024-07-02
"Эхийн алдар" одонгийн мөнгийг 8-наас олгоно

Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газар долдугаар сард олгох хүүхдийн мөнгө, халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмжийн хуваарь гаргажээ. 

  • Нийгмийн халамжийн тэтгэврийг 7 дугаар сарын 8-25-нд,
  • Асаргааны болон амьжиргааг дэмжих мөнгөн тэтгэмжийг 7 дугаар сарын 8-25-нд,
  • Ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд олгох дэмжлэг, хөнгөлөлтийг 7 дугаар сарын 8-25-нд,
  • Алдар цолтон, ахмад настанд олгох хөнгөлөлт, тусламжийг 7 дугаар сарын 8-25-нд,
  • Хүүхдийн мөнгөн тэтгэмжийн 7 дугаар 18-нд
  • Эцэг эх, олон хүүхэдтэй өрх толгойлсон эх, эцэгт олгох тэтгэмжийг 7 дугаар 18-нд
  • Насны хишиг, "Эхийн алдар" одонгийн мөнгөн тусламжийг 7 дугаар 8-наас олгоно.

Санал болгох