УИХ-ын даргын 2017 оны ШИЛЭН ДАНС

1
2018 оны 1 сарын 162018-01-16

d9bb8d7a-dad3-4a74-a097-c4eaee4569de,шилэн данс УИХ дарга.jpg.jpg

УИХ-ын дарга М.Энхболдын 2017 оны шилэн дансны мэдээлэлд тусгагдсан "Хөрөнгө оруулалт, худалдан авалт" хэсгийг нягталж үзвэл:

Хамгийн их үнийн дүнтэй

Жи Ти Принтинг 220 сая /Ном хэвлүүлэх/

Arina electronics 154 сая /Телевизорын төлбөр/

Вега экспрэсс ХХК 93.5 сая / Ipad авах/

Нийгмийн сүлжээг судлах ТББ 70 сая /Гэрээт ажил/

Тоонот принт 54.7 сая

Монгол шуудан 57.6 сая

Төр засгийн амралт үйлчилгээний цогцолбор 53.3 сая төгрөг тус тус зарцуулжээ.

2017 онд УИХ-ын даргын захиран зарцуулах төсвөөс Үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах анхдугаар зөвлөлдөх санал асуулгыг зохион байгуулахад нэлээд хэмжээний хөрөнгө мөнгө зарцуулжээ. Түүнчлэн телевизор авах, I-pad авах зэрэгт өндөр дүнтэй мөнгө зарцуулсан байна. 


Хоёрдугаар сар

33c3722b-6f11-457b-9146-813f94d9b465,шилэн данс 2 сар.jpg.jpg

Дөрөвдүгээр сар

4bdb4f48-72de-4ab8-b7e3-7e62065f7dcd,шилэн данс 4 сар.jpg.jpg

Тавдугаар сар

5484c2a0-7c2d-47ef-9581-df06c89b07e4,шилэн данс 5 сар.jpg.jpg

Зургадугаар сар

bd5d8ba0-4ceb-4c43-8ec9-d0ef32fea7fc,шилэн данс 6 сар.jpg.jpg

Долдугаар сар

9d4786f9-3e3e-4cd6-9b0d-4eb4d4fe5a08,шилэн данс 7 сар.jpg.jpg

Наймдугаар сар

14cb5e37-b0e3-4e13-9eb0-f54e5412133d,шилэн данс 8 сар.jpg.jpg

Есдүгээр сар

c887f3ac-247e-46bb-b946-e2dc3b286a9b,шилэн данс 9 сар.jpg.jpg

Аравдугаар сар

45b9f89e-7679-4644-8384-2c321eafc432,шилэн данс 10 сар.jpg.jpg

Арваннэгдүгээр сар

be0ae7b3-37b2-408e-89f6-0c66f85614b6,шилэн данс 11 сар.jpg.jpg

Арванхоёрдугаар сар

50800402-2083-46fc-803b-6eb72deade71,шилэн данс 12 сар.jpg.jpg


УИХ-ын зардал

Цалин хөлс - 8 тэрбум 315 сая

Хангамж бараа материалын зардал - 1 тэрбум 190 сая

Томилолт зочны зардал - 1 тэрбум 650 сая

Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажлын зардал - 1 тэрбум 3.1 сая

Бараа үйлчилгээний бусад зардал - 13 тэрбум 309 сая

d5c1ef07-ff13-4b41-8646-0f584415a69c,УИХ төсвийн гүйцэтгэл 12 сар 2017.jpg.jpg

Санал болгох

ҮАГ: Оюу толгой зэрэг ХХК Шилэн дансны хууль зөрчиж байна

Шилэн дансанд нийт 37 төрлийн мэдээлэл тавигддаг. Үүнээс 8 төрлийн мэдээлэл нь жилд 1 удаа, гурван төрлийн мэдээллийг хагас жил тутам, 11 төрлийн мэдээлэл нь улирал, сар тутам тавигддаг байна. Харин 7 хоног тутам байршуулах ёстой 9 төрлийн мэдээлэл байдаг байна. Шилэн дансанд бүртгэлтэй 7944 байгууллага, хуулийн этгээд байдаг ба 5811 нь төсөвт байгууллага, төрийн болон орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоотой үйлдвэрийн газар байгаа. Үндэсний аудитын газрынхан нийцлийн шалгалтад 6463-ыг нь хамруулсан байна.

4 жилийн өмнө
Шилэн данс: Гахай зүүсэн Засаг дарга нар

Манай улс 2014 оны долдугаар сард Шилэн дансны тухай хуулийг баталж, 2015 оноос эхэлж мөрдсөн. Энэ бол төсвийн хөрөнгийг үр ашигтай, ил тод, нээлттэй байдлаар зарцуулж, түүнд нь иргэд хяналт тавихад чиглэсэн хууль. Авлига, сонирхлын зөрчил, албан тушаалын хэргээс сэргийлсэн ч хууль. Ингээд жилийн дараагаас буюу 2016 оноос өнгөрсөн он хүртэл аймгууд Шилэн дансаа хэрхэн хөтөлснийг аудитынхан шалгажээ.

4 жилийн өмнө
Шилэн данс: Хуулиар хүлээсэн үүргээ хэрэгжүүлдэггүй аймгуудын ИТХ

Тайланд нийтлэг байгаа зүйл бол албан тушаалтнуудын хариуцлагагүй байдал. Эрх хэмжээгээ тултал ашигладаг хэрнээ хуулиар өөрт нь хүлээлгэсэн үүргийг төрийн байгууллага, албан тушаалтнууд биелүүлдэггүй өнөөгийн төрх ч тайланд тэр чигээрээ буужээ.

4 жилийн өмнө
Эрдэнэт үйлдвэр Италиас 141 саяар тансаг зэрэглэлийн тавилга худалдан авчээ

Тус үйлдвэрийн шилэн дансны мэдээллээс харвал 2019 онд 327.5 сая төгрөгөөр тавилга худалдан авчээ.

4 жилийн өмнө